Hlavná Stránka

Chceli by ste si odpočinút᾽ v bráne regiónu Őrség, v rozprávkových lesoch okolia Vend?
Radi by ste sa opal᾽ovali na brehu jazera Hársas, veslovali v prúdoch rieky Rába, okúpali sa vo vode osviežujúcej telo aj dušu zážitkových kúpel᾽ov pripomínajúcich Stredozemie a kochali sa v prekrásnych rastlinách zázračnej barokovej záhrady?
Navštívte Szentgotthárd, ktorý leží len niekol᾽ko km od regiónov chrániacich prastaré remeslá, kultúrno – historické hodnoty a je ideálnym miestom na oddych pre tých, ktorí sa vydali na cestu na pobrežie mora, respectíve ako východiskové ubytovanie pre tých, ktorí cestujú do susedného Rakúska na lyžovačku.
Ubytujte sa v hoteli La Villa Pergola nachádzajúcej sa v srdci malého mesta pri hraniciach troch štátov, kde očakávame našich hostí v rodinnom prostredí.
U nás sa môžete cítit᾽ doma aj d᾽aleko od svojho domova.

Prečo práve La Villa Pergola?
Ubytovat᾽ sa môžete na viacerých miestach.
U nás, v našom rodinnom prostredí sa môžete cítit᾽ ako doma.

La Villa Pergola je celkom nový útulný malý hotel, ktorý ponúka rodinám priestor pre spoločné zážitky. Nachádza sa v strede mesta Szentgotthárd, ležiaceho 15 km od malebného hradu Güssing, na okraji regiónu Őrség pri rakúskych hraniciach, tam, kde sa stretnú rieky Rába a Lapincs.
5 minút prechádzky cez barokový park, a ste už pri St. Gotthárd Spa & Wellness zážitkových kúpel᾽och.

Ked᾽ vstupujete do nášho hotela, hned᾽ cítite, že ste vstúpili do iného sveta: V uzavretom dvore okolo budovy Vás privíta množstvo kvetov s príjemnou vôňou a prekrásnymi farbami, drevené kryté odpočívadlá, klzisko pre deti, a vnútri očakávajú našich hostí teplé farby, priatel᾽ské prostredie.

Každému vzácnemu host᾽ovi, ktorý nás navštívi, želáme privítacím drinkom príjemnú zábavu v dňoch, dtoré trávi u nás.